Avís legal

TITULARITAT DE LA WEB

Aquest avís legal regula l’ús dels serveis i els continguts que MODULTEC, amb domicili social a Polígono Industrial de Porceyo, I-13 C/ Galileo Galilei, 983 33392 Gijón - Asturias - España, amb CIF número B33876459, ofereix a través de l’URL www.modultec.es, en endavant “la web” o “el lloc web”. MODULTEC està inscrita en el Registre Mercantil d’Astúries sota el 740/N/16/03/2001 B-33876459.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés i/o l’ús del lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i implica la seva conformitat de manera expressa, plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en les condicions, advertiments i resta d’avisos legals continguts en aquest clausulat, així com en cada cas en les condicions particulars que els poden complementar, substituir o modificar en algun sentit en relació amb els serveis i els continguts del lloc web. En conseqüència, l’usuari i/o el client ha de llegir atentament i amb deteniment aquest document en la seva totalitat en el mateix moment en què es proposi l’ús del lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

MODULTEC es reserva el dret a actualitzar, modificar, suspendre temporalment, eliminar o restringir el contingut i la configuració de la web en qualsevol moment, així com dels vincles, sense assumir per això cap responsabilitat.

L’usuari i/o el client s’obliga a utilitzar els serveis i els continguts d’acord amb la legislació vigent i els principis de la bona fe i els costums generalment admesos, així com a no vulnerar amb la seva actuació a través del lloc web l’ordre públic i, en especial, a no menysprear o atemptar contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en la resta de la legislació. MODULTEC no es fa responsable del mal ús que es faci de la informació i/o els serveis facilitats a través del lloc web. Així, aquest és responsabilitat exclusiva de l’usuari i/o el client que hi accedeix o els utilitza indegudament.

MESURES DE SEGURETAT

En aplicació del que s’estableix en el Reial decret 994/1999, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, MODULTEC es compromet a complir les obligacions de seguretat d’aquelles dades facilitades pels clients procurant establir tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I DELS SEUS SERVEIS

L’ús de la web es fa sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, de manera que MODULTEC no és en cap cas responsable dels danys que es poguessin ocasionar en els sistemes informàtics dels usuaris derivats de l’accés, l’ús o la mala utilització dels continguts de la web, de la informació adquirida a través d’aquesta, de virus informàtics, d’errors operatius o d’interrupcions en el servei o la transmissió.

MODULTEC declina expressament qualsevol responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que l’usuari pugui patir per error, defecte o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquesta web. L’usuari exonera MODULTEC de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que el portal li pogués produir durant la seva navegació per aquest.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola. Per a totes aquelles qüestions que es poguessin suscitar en relació amb els continguts del lloc web i sobre l’aplicació i el compliment del que aquí s’estableix, MODULTEC i l’usuari se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingués el seu domicili fora del territori espanyol, MODULTEC i l’usuari se sotmeten, amb renúncia al fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals d’Astúries.